Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
Kerll, Johann Caspar (1627–1693)Other attribution: Johann Caspar Kerll (1627–1693)

Sanctus in D major / E major BWV 241; BC E 17; BNB I/K/3

Mass


Scoring
Choir I + II: S I, A I, T I, B I, S II, A II, T II, B II, Oboe d'amore I, Oboe d'amore II, Violin I, Violin II, Viola I, Viola II, Viola III, Bassono, Basso continuo (+ Violoncello and Violone)
Comment
attributed to J. C. Kerll; "Sanctus" of Kerll's "Missa superba", arranged by J. S. Bach;
Lit.: H. T. David in: Bach WdF, p. 452-565; P. Wollny, in: BJ 1991, p. 173-176.
Lyrics

Link to lyrics
Edition
NBA II/9, S. 45 (Kirsten Beißwenger, 2000) – Critical report (2000), S. 31
Original sources
D-Cv A.V,1109,(1),1a
D-Cv A.V,1109,(1),1b
Verschollen angeblich Autograph BWV 241, Breitkopf
Additional sources
D-B Mus.ms. Bach P 479
D-Bsa SA 15
D-Bsa SA 4131
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000300 [XML] [MEI] [JSON-LD]
gnd
30063370X
Last changed
2019-05-08 : 01:44:24