Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Missa h-Moll (Kyrie und Gloria der h-Moll Messe) BWV 232/I (Frühfassung); BC E 2

Messe / Messensatz / Magnificat


Besetzung
S*, A*, T*, B*, 2 S, A, T, B; 3 Tr, Timp, Cr da cac, 2 Fl trav, 2 Ob d’am, 2 Bs, Vl conc, 2 Vl, Va, Bc
Bemerkungen
der Widmungsstimmensatz erreichte am 27. Juli 1733 Dresden
Edition
NBA II/1a, S. 3 (Uwe Wolf, 2005) – Kritischer Bericht (2005), S. 13
Quellen
D-B Mus.ms. Bach P 180 [Originalquelle]
D-Dl Mus. 2405-D-21 [Originalquelle]
Statische URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000290 [XML] [MEI] [JSON-LD]
letzte Änderung
21.08.2018 - 10:26:10