Fantasia, b BWV 563

Music for organ


Scoring
Organ
Date of origin
vermutlich Arnstädter Zeit, früheste Quelle um 1707-1713
Edition
NBA IV/6, S. 68 (Dietrich Kilian, 1964) – Critical report (1979), II, S. 558
Original sources
D-LEm Becker III.8.4 [Andreas-Bach-Buch]
Additional sources
D-B Mus.ms. 30069
D-B Mus.ms. Bach P 279
D-B Mus.ms. Bach P 308, Faszikel 1
D-B Mus.ms. Bach P 804 [Konvolut]
D-B Mus.ms. Bach P 804, Faszikel 13
D-B Mus.ms. Bach P 804, Faszikel 48
D-B Mus.ms. Bach P 1091
Verschollen BWV 563 oder 544, Versteigerungskatalog Erfurt 1810
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000643
Export format
[PDF] [XML] [MEI] [JSON-LD]
gnd
300006292
Last changed
2019-05-14 : 12:07:51