Toccata and fugue in d BWV 538

Music for organ


Scoring
Organ
Date of origin
vermutlich Weimarer Zeit; früheste Quelle um 1714-1717
Edition
NBA IV/5, S. 76 (Dietrich Kilian, 1972) – Critical report (1979), II, S. 363
Sources
A-Sd MN 104, Faszikel 5
A-Wgm VII 14399a / B
Verschollen Am.B 59
D-B Mus.ms. 30377
D-B N.Mus.ms. 10788, Faszikel 1
D-B Mus.ms. Bach P 275, Faszikel 2
D-B Mus.ms. Bach P 277
D-B Mus.ms. Bach P 282
D-B Mus.ms. Bach P 286 [Konvolut]
D-B Mus.ms. Bach P 286, Faszikel 14
D-B Mus.ms. Bach P 290
D-B Mus.ms. Bach P 319
D-B Mus.ms. Bach P 416, Faszikel 2
D-B Mus.ms. Bach P 507
D-B Mus.ms. Bach P 596, Faszikel 1
D-B Mus.ms. Bach P 803 [Konvolut]
D-B Mus.ms. Bach P 803, Faszikel 21
D-B Mus.ms. Bach P 837
D-B Mus.ms. Bach P 1099
D-Hs ND VI 3285t [Verschollen]
D-LEm Becker III.8.16
GB-Ob MS. M. Deneke Mendelssohn c. 70, Faszikel 5
Unbekannter Privatbesitz, Sammelhandschrift Orgel- u. Klaviermusik [früher Privatbesitz, Walther Schubring]
Ehemals Privatbesitz H. Sievers (D-Hannover), BWV 538/1
Ehemals Privatbesitz H. Sievers (D-Hannover), BWV 538 (2)
US-NH LM 4839, Faszikel 5 [Ma21.Y11.B12]
US-NH LM 4842, Faszikel 8 [Ma21.Y11.B12]
US-NYpm Fuld [James Fuld Collection, BWV 538]
Verschollen BWV 538, K. C. Kegel
Verschollen BWV 538 (5), E. Prieger
Verschollen BWV 538 (2), Breitkopf (Kegel)
Verschollen BWV 538 (3), F. C. Griepenkerl (1)
Verschollen BWV 538 (4), F. C. Griepenkerl (2)
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000614
Export format
[PDF] [XML] [MEI] [JSON-LD]
gnd
300010621
Last changed
2019-05-14 : 11:01:17