Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Nun freut euch, Gottes Kinder all BWV 387; BC F 106.1

Chorale


Scoring
S, A, T, B
Comment
Melodie: BC F 106 (Ihr lieben Christen, freut euch nun), 1546 (Z 364)

Quellen: E-Reihe (E, C(2), Bi II, Br II)
Textmarke: „Nun freut euch, Gottes Kinder all“ von Erasmus Alber (1549)
Edition
NBA III/2.2, S. 104 (Frieder Rempp, 1996) – Critical report (1996), S. 15ff., 240
Sources
[Druck Choralsammlung (Birnstiel, Teil II: 1769)]
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil II: 1785)]
A-Wgm I 1724 (Q 20705), Faszikel 1-2 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 2 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 2 (2) [= Choralsammlung]
D-Bhm 9462 [= Choralsammlung]
D-BNu Ec 252.7 (Teil 2) [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
D-B Mus.ms. Bach P 831 [= Choralsammlung]
D-LEm Becker II. 1. 2° 22 (Teil 2) [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
D-LEm Becker II. 1. 2° 22a [= Choralsammlung]
D-LEm Becker II. 1. 4° 59-60 [= Choralsammlung, Druck Breitkopf]
D-LEm Becker II. 1. 4° 103 [= Choralsammlung, Druck 1832]
D-Mbs 4 Mus.pr. 86.1878-2 [Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil II: 1785)]
US-BEm MS 1402 [= Choralsammlung] [früher: Privatbesitz W. Wiemer (D-Aichschieß)]
Verschollen Choralsammlung, Gerber
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (1)
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (2)
Verschollen Choralsammlung
Verschollen Choralsammlung
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000457 [XML] [MEI] [JSON-LD]
Last changed
2018-07-13 : 06:46:03