Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Ich dank dir, lieber Herre BWV 347; BC F 101.2

Choral


Besetzung
S, A, T, B
Bemerkungen
Melodie: BC F 101 (Ich dank dir, lieber Herre), 1545 (Z 5354a-b)

Quellen: D-Reihe (D, M, Bi I, Br I); C(2)
Textmarke: „Ich dank dir, lieber Herre,“ von Johann Korlos (um 1535)
Text
J. Kolrose (ca 1535)
Link zum Text
Edition
NBA III/2.2, S. 2f. (Frieder Rempp, 1996) – Kritischer Bericht (1996), S. 15ff., 137f.
Quellen
[Druck Choralsammlung (Birnstiel, Teil I: 1765)]
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil I: 1784)]
A-Wgm I 1724 (Q 20705), Faszikel 1-2 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 2 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 2 (2) [= Choralsammlung]
D-Bhm 9462 [= Choralsammlung]
D-B N.Mus.ms. 10492 [= Choralsammlung]
D-BNu Ec 252.7 (Teil 1) [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
D-B Mus.ms. Bach P 831 [= Choralsammlung]
D-Bsa SA 818 [= Choralsammlung C. F. C. Fasch]
D-DS Mus. ms. 1300 [Choralsammlung Vogler]
D-LEm Becker I. 2° 74 [= Choralsammlung, Druck (Vogler)]
D-LEm Becker II. 1. 2° 22 (Teil 1) [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
D-LEm Becker II. 1. 2° 22a [= Choralsammlung]
D-LEm Becker II. 1. 4° 59-60 [= Choralsammlung, Druck Breitkopf]
D-LEm Becker II. 1. 4° 103 [= Choralsammlung, Druck 1832]
D-Mbs 4 Mus.pr. 86.1878-1 [Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil I: 1784)]
US-NYj 2 B122ch AA Birns [= Choralsammlung, Druck Birnstiel (Erstdruck)]
Verschollen Choralsammlung, Gerber
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (1)
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (2)
Verschollen Choralsammlung
Verschollen Choralsammlung
Statische URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000417 [XML] [MEI] [JSON-LD]
letzte Änderung
15.07.2018 - 15:43:40