Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

D-B Mus.ms. Bach P 327

Catalogue raisonné:
BR-WFB / Bach-Repertorium Wilhelm Friedemann Bach
Fk / Falck-Verzeichnis
BR-WFB A 81, A 82, A 83, A 84, A 85, A 86, A 87, A 88
Fk 31
Link to works:
BR-WFB A 81; BR-WFB A 82; BR-WFB A 83; BR-WFB A 84; BR-WFB A 85; BR-WFB A 86; BR-WFB A 87; BR-WFB A 88

Scribe:
Anon. 403 = Anon. J. S. Bach III (Blechschmidt) = Hauptschreiber der Amalienbibliothek
Date (exact):
um 1780

Source Type:
Score, collective manuscript
Extent, Dimensions (cm):
12 Blätter, 34 x 21
Period of origin:
second half of the 18th century (ca. 1760–1789)
Place:
Berlin
Title of source:
TS: [S. 1:] Acht Fugen | von | Wilhelm Friedemann Bach | 1778; TS: [S. 3:] Acht Fugen | von | Wilhelm Friedemann. | Bach. | Berlin 1778
Provenance:
? – J. F. Naue? – Königliche Bibliothek zu Berlin (1824?), jetzt Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung
Comments:
Fassung B

Literature:
BR-WFB, S. 85; TBSt 2/3, S. 23

Reproductions in the Bach-Archiv:
MF Ib, 24:24 (Film)
persistent ID
BachDigitalSource_source_00025669
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00025669
Export format
[PDF] [XML] [JSON-LD]
Editor
N. Ebata
Last changed
2020-01-16 : 03:55:53