Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Fuge in h (über ein Thema von A. Corelli) BWV 579

Orgelmusik


Besetzung
Orgel
Bemerkungen
Die Fuge basiert auf einem Thema aus A. Corellis Sonata da chiesa à tre (gedr. Modena 1689).
Edition
NBA IV/6, S. 71 (Dietrich Kilian, 1964) – Kritischer Bericht (1979), II, S. 563
Quellen
D-B Mus.ms. Bach P 804 [Konvolut]
D-B Mus.ms. Bach P 804, Faszikel 10
D-F Mus Hs 1693
D-LEb Peters Ms. 1 [Konvolut]
D-LEb Peters Ms. 1, Faszikel 14 (Depositum im Bach-Archiv)
D-LEm Becker III.8.18
D-Mbs Mus.ms. 4746-13
GB-Ob MS. M. Deneke Mendelssohn c. 55, no. 127-130
Verschollen BWV 579 (1), W. F. Bach
Verschollen BWV 579 (2), J. P. Kellner
Verschollen BWV 579 (3), Kasseler Provenienz
Verschollen BWV 951 oder 579, Versteigerungskatalog Erfurt 1810
Statische URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000661 [XML] [MEI] [JSON-LD]
gnd
300006543
letzte Änderung
14.02.2019 - 07:43:48