Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Gott, der du selber bist das Licht BWV 316; BC F 71.1

Choral


Besetzung
S, A, T, B
Bemerkungen
Melodie: BC F 71 (Gott, der du selber bist das Licht), 1647 (Z 5814)

Quellen: C(2), Br III;
Textmarke: „Gott, der du selber bist das Licht“ von Johann Rist (1641)
Text
J. Rist (1641)
Link zum Text
Edition
NBA III/2.2, S. 133 (Frieder Rempp, 1996) – Kritischer Bericht (1996), S. 15ff., 259
Quellen
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil III: 1786; Teil IV: 1787)]
[Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil III: 1786)]
A-Wgm I 1724 (Q 20705), Faszikel 3-4 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 2 [= Choralsammlung]
D-B Am.B 46/II, Faszikel 2 (2) [= Choralsammlung]
D-LEm Becker II. 1. 4° 59-60 [= Choralsammlung, Druck Breitkopf]
D-LEm Becker II. 1. 4° 103 [= Choralsammlung, Druck 1832]
D-Mbs 4 Mus.pr. 86.1878-3 [Druck Choralsammlung (Breitkopf, Teil III: 1786)]
Verschollen Choralsammlung, Gerber
Verschollen Choralsammlung, Hoffmeister & Kühnel (1)
Verschollen Choralsammlung
Statische URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000386 [XML] [MEI] [JSON-LD]
letzte Änderung
15.07.2018 - 15:06:55