Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
D-B Mus. ms. Bach P 103

Titelblatt
Satz 1 - Sonata
Satz 2 - Chorus
Satz 3 - Recit[ativo]
Satz 4 - Aria
Satz 5 - Aria
Satz 6 - Aria
Satz 7 - Choral
Satz 8 - Chorus

Werkverzeichnis:
Bach-Werke-Verzeichnis (BWV)BWV 182
Link zu Werken:BWV 182
  
Schreiber:Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
Datierung:1714
  
Quellentyp:Partitur, Einzelhandschrift
Umfang, Format (in cm):Gruppe 1: 2 Blätter ;Gruppe 2 und 3: 10 Blätter, Gruppe 1: 34 x 21 cm; 34 x 20 cm
Entstehungszeitraum:Anfang des 18. Jahrhunderts (ca. 1700–1719)
Provenienz/Besitzer:J. S. Bach - C. P. E. Bach - Sing-Akademie zu Berlin - BB (jetzt Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz) (1855)
WZ-Beschreibung:Gruppe 1: vgl. NBA IX/ 1, Textband, S. 109; Gruppe 2: Weiß Nr. 120; Gruppe 3: Weiß Nr. 37
Bemerkungen:Akzessionsnummer: M 2724; Gruppe 1: Titelumschlag; Gruppe 2: Blatt 1 bis 4; Gruppe 3: Blatt 5 bis 10.
  
Quellenbeschreibung in NBA, Kritischer Bericht:I/8.2, S. 93ff.
  
Reproduktionen im Bach-Archiv:QK A II 182/1 (Xerox)
QK-Gö D-B P 103 (Xerox)
 
Lizenz:CC BY-NC 4.0
Statische URL:http://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00000970  [XML]
Anmerkungen zu diesem Datensatz senden