Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Prelude and fugue (fragment), g BWV 535a

Music for organ


Scoring
Organ
Comment
EZ um 1704 (Zehnder 2009; Stauffer), um 1702/1703 (Wolff 2000); early version
Edition
NBA IV/6, S. 109 (Dietrich Kilian, 1964) – Critical report (1979), II, S. 583
Source
D-B Mus.ms. 40644 [Möllersche Handschrift] [Original source]
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000610 [XML] [MEI] [JSON-LD]
gnd
30079858X
Last changed
2018-01-25 : 01:31:50