Bach, Johann Sebastian (1685–1750)

Prelude and fugue, e BWV 533

Music for organ


Scoring
Organ
Date of origin
um 1704 (Zehnder 2009; Stauffer)
Edition
NBA IV/5, S. 90 (Dietrich Kilian, 1972) – Critical report (1979), II, S. 381
Sources
A-Sd MN 104, Faszikel 1
A-Sd MN 104, Faszikel 4
A-Wn Mus. Hs. 2234
D-Bim Nachlass A. W. Bach II, 78
D-B Mus.ms. 30289
D-B Mus.ms. autogr. Mendelssohn F. 2
D-B N.Mus.ms. 10788, Faszikel 1
D-B N.Mus.ms. 10788, Faszikel 3
D-B N.Mus.ms. 10788, Faszikel 5
D-B Mus.ms. Bach P 282
D-B Mus.ms. Bach P 287 [Konvolut]
D-B Mus.ms. Bach P 287, Faszikel 5
D-B Mus.ms. Bach P 289, Faszikel 7
D-B Mus.ms. Bach P 301
D-B Mus.ms. Bach P 319
D-B Mus.ms. Bach P 320
D-B Mus.ms. Bach P 425, Faszikel 1
D-B Mus.ms. Bach P 557
D-B Mus.ms. Bach P 671
D-B Mus.ms. Bach P 804 [Konvolut]
D-B Mus.ms. Bach P 804, Faszikel 57
D-B Mus.ms. Bach P 923
D-B Mus.ms. Bach P 1139
D-FUl M 9 (236)
D-LEb Breitkopf Mus. ms. 2 (Depositum im Bach-Archiv)
D-LEb Go. S. 26
D-LEb Rara Ib, 86
D-ST Ms. 17
GB-Ob MS. M. Deneke Mendelssohn c. 70, Faszikel 1
Unbekannter Privatbesitz, Sammelhandschrift Orgel- u. Klaviermusik [früher Privatbesitz, Walther Schubring]
Ehemals Privatbesitz H. Sievers (D-Hannover), BWV 533
US-NH LM 4838 [Ma21.Y11.B12]
Vernichtet Sammelband Kittel-Hauser
Verschollen BWV 533, 549, J. Christoph Westphal
Verschollen BWV 533, K. C. Kegel
Verschollen BWV 533 (3), J. N. Forkel
Verschollen BWV 533 (4), C. Ph. H. Pistor
Verschollen BWV 533 oder 548, J. G. Schicht (1)
Verschollen BWV 533 oder 548, J. G. Schicht (2)
Static URL
https://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalWork_work_00000606 [XML] [MEI] [JSON-LD]
gnd
1150670088
Last changed
2018-01-25 : 01:29:19