Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
D-B Mus. ms. Bach P 137

Titelblatt
Satz 1 - Aria
Satz 2 - Recit[ativo]
Satz 3 - Aria
Satz 4 -Recit[ativo]
Satz 5 - Aria
Satz 6 - Choral

Werkverzeichnis:
Bach-Werke-Verzeichnis (BWV)BWV 163
Link zu Werken:BWV 163
  
Schreiber:Bach, Johann Sebastian (1685–1750)
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714–1788)
Schreiber, detailliert:J. S. Bach; Titelumschlag: C. P. E. Bach
Datierung:Aufführungsdatum 24.11.1715
  
Quellentyp:Partitur, Einzelhandschrift
Umfang, Format (in cm):6 Blätter, 34 x 20 cm
Entstehungszeitraum:Anfang des 18. Jahrhunderts (ca. 1700–1719)
Provenienz/Besitzer:J. S. Bach - C. P. E. Bach - Sing-Akademie zu Berlin - BB (jetzt Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz) (1855)
WZ-Beschreibung:Weiß Nr. 41; Titelumschlag: MK
Bemerkungen:Akzessionsnummer: M 2791
  
Quellenbeschreibung in NBA, Kritischer Bericht:I/26, S. 77ff.
  
Reproduktionen im Bach-Archiv:QK A II 163/1 (Xerox)
QK-Gö D-B P 137 (Xerox)
 
Lizenz:CC BY-NC 4.0
Statische URL:http://www.bach-digital.de/receive/BachDigitalSource_source_00001004  [XML]
Anmerkungen zu diesem Datensatz senden